Poc a Poc

És un moviment d'activistes que impulsa la cura de la terra, l'ànima i la societat, sembrant utopies, recollint realitats...unint gent. Es un movimiento de activistas que impulsa el cuidado de la tierra, el alma y la sociedad, sembrando utopías, recogiendo realidades...uniendo gente

wozniak

mallorca desperta
  www.wozwoz.net
 www.scorbut.eu

 

Video.

Wozniak and his lovely friends of hope

Expo Fundació Pilar i Joan Miró