Poc a Poc

És un moviment d'activistes que impulsa la cura de la terra, l'ànima i la societat, sembrant utopies, recollint realitats...unint gent. Es un movimiento de activistas que impulsa el cuidado de la tierra, el alma y la sociedad, sembrando utopías, recogiendo realidades...uniendo gente

ecoescola  ecoescola   ecoescola

ecoescola Sa Llavor
C/ Biniarroi 28, Mancor de la Vall, Mallorca. tel: 971 881277. eCOESCOLASALLAVOR@GMAIL.COM

La nova educació

Sa llavor és un projecte independent d'Educació Infantil i Primària, que aplikca els principis ètics sostenibles, educant en l'experiència de la sostenibilitat coma forma integral de l'educació. Sa Llavor es un proyecto independiente de Educación Infantil y Primaria, que aplica los principios éticos sostenibles, educando en la experiencia de la sostenibilidad como forma integral de la educación.

Documentos: Projecte Sa Llavor (català) Proyecto Sa Llavor (castellano) Educación Infantil Educación Primaria

Visita la web de la escuela: http://www.sallavor.es/

Pitjeu les imatges per ampliar-les